Báo giá nhanh

X
Dự toán chi phí
Chọn xe
Phiên bản
Tỉnh/Tp
Khu Vực
Chi phí
Giá bán xe
Giá xe
Phí (Bắt buộc trả trước)

Lệ phí trước bạ

-Mức lệ phí:
-Thành tiền:
Phí kiểm định:
Lệ phí đăng ký:
Phí sử dụng đường bộ (1 năm):
Bảo hiểm TNDS (1 năm):
Tổng phí
Tổng cộng
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.
Top